Gebze Panorama Haber

Gebze Meclisi 01 Mart’ta toplanıyor

Gebze Belediye Meclisi, o1 Mart 2022, Salı Günü toplanarak gündemindxeki 19 gündem maddesini görüşecek. Oturumda görüşülmesi beklenen gündem maddeleri şöyle:

Gebze Meclisi 01 Mart’ta toplanıyor
86
24 Şubat 2022 - 10:42

 Yoklama– Açılış. 01 Şubat 2022 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması, RAPORLAR :1- Belediyemiz imar planlarında umumi ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda kalan taşınmazların 2942sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesine göre yapılacak trampa yolu ile kamulaştırmadakullanılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,2- Yapı Kayıt Belgesi alan 20 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,3- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemizeyapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 14 hak sahibine (kullanıcılara) fiili kullanım alanlarıdoğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan veBütçe Komisyonu Raporu,4- Belediyemize devri yapılan Mustafapaşa (Yavuzselim) Mah. 321 ada 323 parselin 6306 Sayılı KanunKapsamında satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,5- Belediyemiz meri imar planlarında bulunan 9 adet parselin satın alınmasına ilişkin Plan ve BütçeKomisyonu Raporu,6- 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine göre satışı yapılmak üzere devri uygun görülen Maliye Hazinesine ait3 adet müstakil parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,7- Mülkiyeti Belediyemizde bulunan ancak Çayırova ilçe sınırları içerisinde kaldığı tespit edilen Aksemahallesi, 5565 ada 14 nolu 641.78 m² alanlı parselde bulunan 9.65 m² hisse ve Akse mahallesi, 5441 ada2 nolu 300.00 m² alanlı parselde bulunan 17.00 m² hissenin Çayırova Belediyesine devrinin yapılmasınailişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,8- Gebze Spor Kulübü, Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Amatör Spor Kulüplerine aynıve nakdi yardım yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe – Gençlik ve Spor Komisyonu ortak raporu,9- Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkikve İsimlendirme Komisyonu Raporu,10- Belediyemiz sınırları içerisinde yeni yapılan 3 parkın isimlendirilmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik veİsimlendirme Komisyonu Raporu,11- 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek kreş açılması amacıyla Güzide Sosyal Hizmetler Gıda Tur. Rek. veİnş. San. Tic. Ltd. Şti. ne yetki verilmesi ile Kreş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne ilişkinHukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu,12- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik veİsimlendirme Komisyonu Raporu, İMAR KOMİSYONU RAPORLARI :13- Tatlıkuyu Mahallesi 797 Ada 3 ila 11 Parsellerin Rekreasyon alanından ‘İlkokul’ alanına dönüştürülerek1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,14- İstasyon Mahallesi 1201, 1249, 1247 ve 1260 Ada Muhtelif Parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Plan Tadilatı teklifine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,15- Plan ve Proje Müdürlüğünün D-100 Karayolu Çevresi Muhtelif Mahalleler Kapsamında Kalan AlanaYönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin İmar KomisyonuRaporu,16- Plan ve Proje Müdürlüğünün Balçık 226 Ada 46, 48, 148 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulamaimar plan tadilatına yasal askı sürecinde yapılan itiraza ilişkin İmar Komisyonu Raporu,17- ,Plan ve Proje Müdürlüğünün Akviran Mahallesi Köy Yerleşik Alanı ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Plan Tadilatı teklifine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,18- Plan ve Proje Müdürlüğünün Pelitli Mahallesi Köy Yerleşik Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Plan Tadilatı teklifine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,19- Plan ve Proje Müdürlüğünün Köşklüçeşme Mahallesi 4408 ada 1 parsel ve 4409 ada 2, 3 ve 4 numaralıparsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -