Gebze Panorama Haber

Gebze Meclisi 5 Ekim ‘de toplanıyor

Gebze Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Olağan Meclisi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Gebze Kültür Merkezi Salonunda 05 Ekim 2021/ Salı günü saat 15.00’de toplanacak. Meclis’in gündemi şöyle: 

Gebze Meclisi 5 Ekim ‘de toplanıyor
124
30 Eylül 2021 - 17:31

                  GÜNDEM :

·             Yoklama – Açılış.

·         02 Eylül 2021 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması,

      RAPORLAR :

1-       Yapı Kayıt Belgesi alan 12 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

2-       Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 8 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince  doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

3-       Osmanyılmaz Mah. 2468 ada 1 parseldeki 25 adet bağımsız bölümün satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

       İMAR KOMİSYONU RAPORLARI :

4-       İlçemiz Balçık Mah. sınırları içerisinde GK-2 nolu etaplama bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

5-       İlçemiz İstasyon Mah. 1932 ada 5 ve 8 nolu parsellere yönelik onaylanan zemin etüdünün plana işlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

6-       İlçemiz Sultanorhan (Barış ve Tatlıkuyu) Mahallesi sınırları içerişinde hazırlanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2021 tarih ve 291 sayılı kararı ile onaylanan ve 02.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

7-       İlçemiz Osmanyılmaz Mah. 4994 ada 1, 4997 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin  İmar Komisyonu Raporu,

      TEKLİFLER :

8-   Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Performans Programı Taslağı ile ilgili teklifi,

9-       Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediyemize ait 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve buna bağlı olarak gelir tarifesi ile ilgili teklifi,

10-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yapı Kayıt Belgesi alan 15 adet parselin satışına ilişkin teklifi,

11-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 12 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince  doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin teklifi,

12-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İstasyon Mah. 1275 ada 7 nolu 2779 m² alanlı taşınmazın satın alınmasına ilişkin teklifi,

13-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İstasyon Mah. 1249 ada 26 nolu 6282 m² yüzölçümlü taşınmazın satın alınmasına ilişkin teklifi,

14-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Güzeller Mahallesinde yer alan 21.984,23 m² yüzölçümlü, 6650 ada 2 parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 5.278,77 m² lik hisseye karşılık 6471 ada 28 parselde Toki tarafından inşa edilen 32 adet bağımsız bölüm konutun trampa edilmesine ve Toki ile bedeli karşılığında devir protokolüne ait iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi,

15-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemiz mülkiyetindeki Güzeler (Kirazpınar) Mah.. 6672 ada, 3 parsel ve 6471 ada 25 parsel ile Toki mülkiyetindeki O.Yılmaz Mah. 2431 ada 9 parsel, Güzeler (Kirazpınar) Mah 6642 ada 1 parsel, 6653 ada 8 parsel, 6654 ada 2 parsel, 6638 ada 6 parsel taşınmazların Devir ve Trampa işlemine ilişkin teklifi,

16-    Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce kullanılmak üzere 1 adet 5+1 kişilik kapalı kasa araç satın alınmasına ilişkin teklifi,

17-    Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemizce kullanılmak üzere 1 adet 15+1 kişilik Minibüs tipi araç satın alınmasına ilişkin teklifi,

18-     Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemize ait 2001 model 41 TM 511 Magirus minibüs ile 1996 model 41 D 1469 plakalı AS 250 Kamyonetin bedelsiz olarak Erzurum İli Tekman İlçe Belediye Başkanlığına devir ile hibe edilmesine ilişkin teklifi,

19-    Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Araç Kiralama Hizmet Alım işine ilişkin teklifi,

20-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün; İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı bütçelerinde ek ödeneğe ilişkin teklifi,

Plan ve Proje Müdürlüğünün İlçemiz Pelitli Mah. sınırları içerisinde GK 5 etaplama bölgesinde hazırlanan ve 24.08.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planı değişikliğine ilişkin yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin teklifi,

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -