Gebze Panorama Haber

Gebze Meclisi 5 Nisan’da Toplanıyor

Gebze Belediyesi Nisan Meclisi 5Nisan 2022, Salı günü saat 15:00’te toplanarak 24 gündem maddesini görüşecek. Meclis’in gündemi şöyle:

Gebze Meclisi 5 Nisan’da Toplanıyor
164
01 Nisan 2022 - 14:01

Yoklama– Açılış.  01 Mart 2022 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması, Meclise bilgi verilecek konuların sunumu:  Denetim Komisyonu raporu bilgi sunumu. GÜNDEM: SEÇİMLER: 1- Encümene 3 Üye seçimi (gizli oyla 1 yıl için), 2- İhtisas Komisyonlarına 5’er Üye Seçimi (Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme, Çevre ve Sağlık, Kültür, Eğitim, Gençlik ve Spor, Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu) RAPORLAR: 3- Yapı Kayıt Belgesi alan 11 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 4- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 9 hak sahibine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. maddesince doğrudan satışının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 5- Eskihisar Mahallesinde imar planında park alanında ve tescilsiz alanın içerisinde bulunan Kayıkhane Binasının müze olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 6- Arapçeşme Mah. Kavak Cad. No:38 adresinde bulunan 30 m2 açık, 90 m2 kapalı toplam 120 m2 olan Şehit Şaban Töngel Parkının Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesine bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 7- İnönü Mahallesi Hamdi Pek Çalışkan Cad. 2331 Ada Koca Yusuf Parkı içerisinde bulunan muhtarlık hizmet binasının İnönü Mah. Muhtarlığına tahsisine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 8- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu, İMAR KOMİSYONU RAPORU: 9- Güzeller Mahallesi, 3689 ada 6 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu, TEKLİFLER: 10- Belediyemiz meri planda bulunan 2 adet parselin satın alma usulüne göre alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi, 11- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 11 hak sahibine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. maddesince doğrudan satışının yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi, 12- Belediyemize devri yapılan Mustafapaşa Mah. 321 Ada 323 Parselin 6306 Sayılı Kanun kapsamında satına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi, 13- 6183 s ayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1. Maddesi gereğince 2022 yılında uygulanmak üzere, Mükelleflere Gönderilen Her Bir Ödeme Emri İşlemi için Posta, kırtasiye ücreti olarak 36,00 TL takip masraflarının tatbik edilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi, 14- Belediyemiz kayıtlarında Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri başta olmak üzere tüm mahallelerinde emlak vergisi mükellefi olarak kaydı bulunan vatandaşların, belediyemize ait taşınmazlar üzerindeki binalarına doğalgaz ve elektrik bağlantı hattı yapılması ve mevzuat uyarınca diğer gerekli iş ve işlemlerin ilgili mükellef ile gerçekleştirilmesinde mahsur bulunmaması nedeniyle Palgaz Gaz Dağıtım A.Ş. (PALGAZ) ile Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.(SEDAŞ) den mevcut ve müstakbel bir talebimizin bulunmadığına dair yazılı taahhüt verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğü teklifi, 15- Belediyemiz sınırları içinde yeni yol açılması, parke ve asfalt tamiri ile diğer inşaat işleri faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere gerekli olan iş makinelerinin kiralama hizmetlerinin yıllara sari olarak yaptırılmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğü teklifi, 16- Belediyemiz sınırları içerisinde yeni yapılan parkların isimlendirilmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğü teklifi, 17- Dolu Memur Kadro Derece Değişikliğine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi, 18- Bosna-Hersek’te Belediyemizin kardeş şehirlerine resmi temas ve kültürel ziyaret gerçekleştirilmesi ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ’e yetki verilmesine ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğü teklifi, 19- Sıfır Atık çalışmaları kapsamında geri dönüşüm atıklarını kaynağında ayrıştırmaya teşvik etmek amacıyla Artı Kart Projesi için protokol yapılmasında Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ’e yetki verilmesine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi, 20- Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde profesyonel bir firma ile İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturulması ve gerekli protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ’e yetki verilmesine ilişkin Temizlim İşleri Müdürlüğü teklifi, 21- Denizli Mahallesi, GK-10 planlama bölgesi plan tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi, 22- Gebze İlçesi, İstasyon, Cumhuriyet, Beylikbağı, Mustafapaşa, Barış, Yenikent, Arapçeşme, Sultanorhan, Köşklüçeşme, İnönü ve Gaziler Mahallelerinde, tespit edilen sorunların çözümlenerek planlama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 41234671 Plan Teklif Numarası ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi, 23- Denizli Göleti Koruma Alanında Yer Alan Planlı Sahalara İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi, Başkanlık Divanına Meclis Başkan Vekilinin geçmesi: 24- 2021 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi,  

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -