Gebze Panorama Haber

Gebze Meclisi yarın toplanıyor

Gebze Meclisi yarın toplanıyor
151
01 Eylül 2022 - 12:32

 Gebze Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı içinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda 02 Eylül 2022/ Cuma günü saat 15.00’de toplanacak. Gündem maddeleri şöyle:

GÜNDEM:

  • Yoklama– Açılış.
  • 02 Ağustos 2022 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması,

    RAPORLAR:

1-       Yapı Kayıt Belgesi alan 6 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

2-       Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin 8 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince  doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

3-       Belediyemize devri yapılan Mustafapaşa Mah. 321 ada 323 parselin 6306 Sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

4-       Hizmet karşılığı araç dikim bedelinin güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,                  

İMAR KOMİSYONU RAPORU:

5-       Gebze İlçesi, Barış Mahallesi, G22.b.25.a.2.b uygulama imar planı paftası, 6400 ada 2 No’lu parsel ile Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b.4.a uygulama imar planı paftası 842 ada 17 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

6-       Gebze İlçesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri 1/1000 ölçekli G22.b.17.c.2.b-2.c-2.d-3.a-3.b-3.c, G22.b.18.c.4.a-4.b-4.c, G22.b.18.d.1.a1.b-1.c-1.d-2.c-2.d-3.a-3.b-3.c-3.d-4.a-4.b-4.c-4.d, G22.b.19.c.3.c-3.d-4.c, G22.b.20.c.4.d, G22.b.20.d.3.c-3.d-4.c-4.d, G22.b.22.b.2.b, G22.b.23.a.1.a1.b, G22.b.23.b.1.a-1.b-2.a-2.b-2.c-2.d, G22.b.24.a.1.a-1.c-1.d-2.c-2.d-3.a3.b-4.a-4.b, G22.b.24.b.1.b-1.c-1.d-2.a-2.b-2.c-2.d,  G22.b.25.a.1.a-1.b-1.d uygulama imar plan paftaları, 446700-449800 yatay ve 4517200-4520000 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan uygulama imar planı ve plan notu değişikliğine yasal askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

7-       Sultanorhan Mahallesi, 5638 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

8-       Gebze İlçesi, Denizli Mahallesi, G23.a.12.a.2.d uygulama imar planı paftası, 253 ada 4 No’lu parsel ile 252 ada 8 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

TEKLİFLER:

9-       Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 2-B parsellerin 6360 Sayılı kanunla köy tüzel kişilikleri kapatıldığından satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

10-   Sultanorhan Mah. 2735 ada 3 nolu 39587,65 m² alanlı parselin satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

11-   Belediyemize devri yapılan Ademyavuz Mah. Rezerv Yapı alanında kalan taşınmazların 6306 Sayılı Kanun Kapsamında fiili kullanıcılara satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

12-   Osmanyılmaz Mah. 1873 ada 9 nolu 2186.86 m² alanlı parselin 2886 Sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

13-   2022 – 2023 yılında uygulanmak üzere, Mükelleflere Gönderilen Her Bir Ödeme Emri İşlemi için PTT’nin belirlediği iadeli taahhütlü Posta ücreti masraflarının tatbik edilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi,

14-   Kamyon Tır Parkı ücret tarifinin belirlenmesine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

15-   Etüd Proje Müdürlüğünün Görev ve Calışma Yönetmeliğine ilişkin teklifi,

16-   Akviran Mahallesi, G23a-11a ve G22b-15b nazım imar planı paftalarında yer alan Gk-9 Etaplama Bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

17-   İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 253 ada 8 No’lu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliğine  ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

18-   Mollaferani (Akviran) Mahallesi, 173 ada, 1 parsel, 178 ada, 3 No’lu parsel ve 112 ada, 3 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

19-   1/100 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının bir kısmında onaylanan plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

20-   Mollaferani (Akmviran) Mah. Yerleşik alan sınırı içerisinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi.

Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

casino siteleri - slot siteleri